Setup of high precision plastic part production


Sep 20 2018

Project 1.2.1.4/16/A/021 “Experimental production line set up for fabrication of volumetric three dimensional image display hardware and components to them”

HansaMatrix signs first contracts about equipment delivery for experimental production line set up.

HansaMatrix has signed two contracts (on July 6th and August 10th of 2018) for equipment delivery to setup experimental production line for volumetric three dimensional image display hardware and components to them. Subjects of contracts are plastic part production and electronic assembly line equipment delivery. Equipment delivery contracts are signed within a framework of the project “Experimental production line set up for fabrication of volumetric three dimensional image display hardware and components to them”  about what there have been signed contract with Central Finance and Contracting Agency of the Republic of Latvia on 18th April of 2017 (project No 1.2.1.4/16/A/021). Equipment will be used for new, global innovative, science-intensive high technology production. New production line implements pilot manufacturing process where besides electronic circuit manufacturing will be available technologies for fabrication of high precision engineering and optical grade plastic parts.

Project total investment amount is 2.899 million EUR. EU and Latvian government grant amount is 1.015 million EUR. The rest of the project will be financed from company own and bank loan resources.

LV_ID_EU logo

HansaMatrix paraksta divus līgumus par iekārtu piegādi eksperimentālas ražošanas līnijas izveidei.

HansaMatrix parakstījusi divus līgumus (š.g. 6. jūlijā un 10. augustā) par iekārtu piegādi volumentrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas iekārtu un to sastāvdaļu eksperimentālas ražošanas  līnijas izveidei. Parakstīto līgumu ietvaros tiks piegādātas plastmasas spiedliešanas un elektronikas ražošanas līnijas iekārtas. Līgumi parakstīti projekta “Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas iekārtu un to sastāvdaļu eksperimentālās ražošanas izveide” ietvaros, par ko parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2017. gada 18. aprīlī (projekts nr. 1.2.1.4/16/A/021).

Projekta ietvaros iegādātās iekārtas tiks izmantotas jaunu, globāli inovatīvu, zinātņietilpīgu augsto tehnoloģiju produkcijas veidu ražošanai. Projekta ieviešanas rezultātā AS “HansaMatrix” izveidos pilot ražošanas tehnoloģijas augstākas komplicētības optisko produktu ražošanai, kas papildus elektroniskajām shēmām, ietvers arī precīzu mehānisku un optisku plastmasu detaļu ražošanu.

Kopējās plānotās projekta realizācijas izmaksas ir 2,899 milijoni EUR. Eiropas Savienības fondu finansējums sasniegs 1,015 milijonus EUR. Pārējo finansējumu nodrošinās projekta iesniedzējs un piesaistītie kredītu līdzekļi.

 

More

Contacts

Sales and New Business

Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0003
E-mail: sales@hansamatrix.com

USA enquiries send to e-mail:

salesUSA@hansamatrix.com

Riga product engineering site

HansaMatrix Innovation, SIA
Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6755 0500
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com

Pārogre manufacturing plant

HansaMatrix AS
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
Fax: +371 6362 0901
E-mail: info@hansamatrix.com