Project News 2018 Q1


Mar 30 2018

Project 1.2.1.1/16/A/002Real time volumetric 3D imaging technology developmentquarterly report

HansaMatrix and its R&D unit - HansaMatrix Innovation in cooperation with LightSpace Technologies and EuroLCDs have made substantial progress in R&D project - Real time volumetric 3D imaging technology development. Project sponsored by European Regional Development Funds.

LV_ID_EU logo

Projekta 1.2.1.1/16/A/002Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumiceturkšņa ziņojums

HansaMatrix sadarbībā ar LightSpace Technologies, EuroLCDs un HansaMatrix Innovation turpina darbību programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pētniecības projekta nr. 1.2.1.1/16/A/002 “Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumi” realizāciju.

2018. gada 1. Ceturksnī tika nobeigta 6. aktivitāte “3D interaktivitātes variantu izpēte lietošanai ar volumetrisko displeju”. Galvenie rezultāti ir dažādu manipulatoru (pele, džoistiks, telpiskie manipulatori) novērtējums un salīdzinājums interaktīvai lietošanai ar 3D volumetrisko displeja tehnoloģiju, kā arī prasību definēšana ideālam manipulatoram.

 

Project 1.2.1.1/16/A/004 "Robot Vision 3D image Structured Light Projector for (food) industry automatization" quarterly report

HansaMatrix Innovation in collaboration with Hansamatrix AS and LightSpace Technologies, within a joint R&D project "A robot vision 3D image structured light projector with an application in industrial automation“ has developed a new product – high performance image projector.

LV_ID_EU logo

Projekta 1.2.1.1/16/A/004"Robotu redzes 3D attēlu strukturētās gaismas projektors ar pielietojumu (pārtikas) rūpniecības automatizācijā" ceturkšņa ziņojums

SIA HansaMatrix Innovation sadarbībā ar AS HansaMatrix un SIA LightSpace Technologies 2018. gada janvārī uzsākuši Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras uzraudzītu pētniecības projekta “Robotu redzes 3D attēlu strukturētās gaismas projektors ar pielietojumu (pārtikas) rūpniecības automatizācijā” realizāciju sadarbībā ar SIA “Pārtikas kompetences centrs”, kuru finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Projekta kopējais budžets  - 352.1 tūkst. EUR, plānotais kopējais finansējums – 184.7 tūkst. EUR.

Projekta īstenošanas periods no 2018.gada 1. janvāra līdz 2018.gada 31. maijam.

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt līdz šim tirgū neesošu rūpniecībā izmantojamu (industrial grade) robotu redzes 3D attēlu strukturētās gaismas projektoru (turpmāk tekstā SGP). Rūpniecībā izmantojams SGP no plaša patēriņa izmantojama projektora atšķiras ar nepieciešamo precizitāti, izšķirtspēju un stabilitāti (temperatūras, fizisko izturību), kas nodrošina rūpniecībā nepieciešamo ilgmūžību, izturību un uzticamību.

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

 

 

More

Contacts

Sales and New Business

Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0003
E-mail: sales@hansamatrix.com

USA enquiries send to e-mail:

salesUSA@hansamatrix.com

Riga product engineering site

HansaMatrix Innovation, SIA
Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6755 0500
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com

Pārogre manufacturing plant

HansaMatrix AS
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
Fax: +371 6362 0901
E-mail: info@hansamatrix.com