Project News 2017 Q4


Dec 29 2017

Project 1.2.1.1/16/A/002 “Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumi” quarterly report

HansaMatrix and its R&D unit - HansaMatrix Innovation in cooperation with LightSpace Technologies and EuroLCDs have made substantial progress in R&D project - Real time volumetric 3D imaging technology development. Project sponsored by European Regional Development Funds.

LV_ID_EU logo

HansaMatrix sadarbībā ar LightSpace Technologies, EuroLCDs un HansaMatrix Innovation turpina darbību programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pētniecības projekta nr. 1.2.1.1/16/A/002 “Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumi” realizāciju.

 

2017. gada 4. ceturksnī tika nobeigtas

  • 2. aktivitāte “Kompaktas projekcijas sistēmas paraugu izgatavošana”. Galvenie rezultāti ir izgatavots prototips kompaktai projekcijas sistēmai, kas ietver divus sarežģīti izgatavojamus brīvas formas liektos spoguļus.
  • 3. aktivitāte “Dažādu daudzplakņu ekrānu ietekme uz volumetriskā attēla kvalitāti”. Galvenie rezultāti ir uzlabots attēla sinhronizācijas modelis, kas nodrošina augstāku displeja tehnoloģijas kontrastu un projicējamo krāsu precizitāti.
  • 4. aktivitāte “Dažādu sarežģītu formu un konstrukciju daudzplakņu ekrāna paraugu izgatavošana”. Galvenie rezultāti ir izgatavots prototips augstāka kontrasta daudzplakņu ekrānam izmantojot laminēšanas tehnoloģiju.
  • 5. aktivitāte “Volumetrisko attēlu apstrādes metožu, funkciju un algoritmu pētījumi”. Galvenais rezultāts ir uzlabots algoritms daudzplakņu attēla iegūšanai, nezaudējot informatīvos datus veicot attēla sapludināšanu (blending)

Darbs pie 6. aktivitātes “3D interaktivitātes variantu izpēte lietošanai ar volumetrisko displeju” tuvojas nobeigumam un to paredzēts nobeigt 2018. gada 1. ceturksnī. Galvenie rezultāti šajā periodā izpētīti vairāku veidu telpiskie manipulatori, ar kuriem īstenot saskarni (interface) ar volumetrisko attēlu.

More

Contacts

Sales and New Business

Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0003
E-mail: sales@hansamatrix.com

USA enquiries send to e-mail:

salesUSA@hansamatrix.com

Riga product engineering site

HansaMatrix Innovation, SIA
Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6755 0500
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com

Pārogre manufacturing plant

HansaMatrix AS
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
Fax: +371 6362 0901
E-mail: info@hansamatrix.com