Investment in the training of employees


Jan 05 2012

HansaMatrix in cooperation with the "Latvian Electrical Engineering and Electronics Industry Association’’ (LEtERA) is taking part in the project ''In partnership organized training for the companies operating in electronics, electrical and telecommunications industry, for increasing qualifications of the employees and encourage competitiveness ’’ supported by the European Union funds.

Program covers training program over multiple years from 2011 to 2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA „Hanzas Elektronika” un SIA ''Ventspils Elektronikas Fabrika'' sadarbībā ar Biedrību „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” (LEtERA) piedalās Eiropas Savienības fonda projektā „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un konkurētspējas veicināšanai” 
(projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/008) 

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitātes 1.3.1.1.1. „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros, ievērojot līgumu  Nr. L-APA-10-0019, kas noslēgts starp LEtERA un valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

Projekta norises laiks: 2011. gads  2014. gads.

All News

Contacts

Sales and New Business

Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0003
E-mail: sales@hansamatrix.com

USA enquiries send to e-mail:

salesUSA@hansamatrix.com

Riga product engineering site

HansaMatrix Innovation, SIA
Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6755 0500
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com

Pārogre manufacturing plant

HansaMatrix AS
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
Fax: +371 6362 0901
E-mail: info@hansamatrix.com