EU and Government Grant Funded Projects


Apr 30 2020

Project participation

Hansamatrix participates in privately and publicly funded research and development projects as lead developer, partner or scientific partner. Core scientific team consists of experienced PhD's with extensive R&D project experience.

 

Currently active projects:

Project 1.2.1.1/18/A/006 1.16 "Development of integrated electronics for head position tracking and remote assistance functionality"

Projekts 1.2.1.1/18/A/006 1.16 "Integrēta elektronikas risinājuma izstrāde galvas displeja pozīcijas noteikšanai telpā un attālinātās palīdzības funkcionalitātes nodrošināšanai"

 

Project 1.2.1.1/18/A/006 1.2 "Development of electronics for multifocal augmented and virtual reality displays"

Projekts 1.2.1.1/18/A/006 1.2 "Vadības elektronikas shēmas izstrādes pētījums multifokālās papildinātās un virtuālās realitātes displejiem"

 

Project No 1.2.1.4/16/A/021 “Experimental production line set up for fabrication of volumetric three dimensional image display hardware and components to them”

Projekts nr. 1.2.1.4/16/A/021 “Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas iekārtu un to sastāvdaļu eksperimentālās ražošanas izveide”

 

 

Completed projects:

2019 Q2 - 2021 Q2

Project 1.1.1.1/18/A/179 “Development of a compact, high-brightness laser image projection system for application in volumetric 3D displays”

Projekts 1.1.1.1/18/A/179 “Kompaktas augsta spožuma lāzeru attēlprojekcijas sistēmas izveide pielietojumiem volumetriska tipa 3D displeju sistēmās”

 

 

2017 Q4 - 2018 Q2

Project 1.2.1.1/16/A/004 "Robot Vision 3D image Structured Light Projector for (food) industry automatization"

Projekts 1.2.1.1/16/A/004 "Robotu redzes 3D attēlu strukturētās gaismas projektors ar pielietojumu (pārtikas) rūpniecības automatizācijā"

 

 

2016 Q2 - 2018 Q1

Project 1.2.1.1/16/A/002, research project no 4 "Real Time 3D Volumetric Imaging Technology Development"

Projekts 1.2.1.1/16/A/002, pētniecības projekts nr. 4 "Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumi"

 

More

Contacts

Management Headquarters

HansaMatrix, AS
Ziedleju iela 6, Marupe
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0002
E-mail: info@hansamatrix.com

HansaMatrix Marupe

HansaMatrix, AS
Zemzaru iela 3, Marupe
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6740 0001
E-mail: info@hansamatrix.com

Parogre manufacturing plant

HansaMatrix Parogre, SIA
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
E-mail: info@hansamatrix.com