HansaMatrix takes part in First Aid and IPC training


Apr 30 2015

During March HansaMatrix took part in „First Aid assistance” organized by Latvian Electrical Engineering and Electronics Industry Association and supported by the Employee Competence development project Education and Training activities.

fisrt aid 

HansaMatrix along with other Project partners in April took part in annual IPC trainings organized by Latvian Electrical Engineering and Electronics Industry Association and supported by the Employee Competence development project Education and Training activities. Trainings were carried through by PIEK International Education Centre (I.E.C.) B.V.

IPC

----------------------------------------------------------------------------------------------------

esf

Atsauces:

Eiropas Sociālā fonda projekts - „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un konkurētspējas veicināšanai” Līguma par projekta īstenošanu Nr. L APA-10-0019


 

 

All News

Contacts

Sales and New Business

Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0003
E-mail: sales@hansamatrix.com

USA enquiries send to e-mail:

salesUSA@hansamatrix.com

Riga product engineering site

HansaMatrix Innovation, SIA
Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6755 0500
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com

Pārogre manufacturing plant

HansaMatrix AS
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
Fax: +371 6362 0901
E-mail: info@hansamatrix.com