AS HansaMatrix signs an agreement with CFLA


Apr 18 2017

 AS HansaMatrix has signed an agreement with Central Finance and Contracting Agency regarding Europe Union funded project No 1.2.1.4./16/A/021 “Experimental production set up for fabrication of volumetric three dimensional image display hardware and components to them” implementation.

xx
Project total investment amount is 2.899 million EUR. EU and Latvian government grant amount is 1.015 million EUR. The rest of the project will be financed from company own and bank loan resources. Details will follow once they are available. Implementation of the project is planned for a three year period - 2017 - 2019.

As a result of project implementation AS HansaMatrix will set up pilot manufacturing process where besides electronic circuits will be available technologies for fabrication of high precision engineering and optical grade plastic parts.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AS HansaMatrix uzsācis Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”, 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” , 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” ERAF projekta realizāciju. Projekta nosaukums:  “Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas iekārtu un to sastāvdaļu eksperimentālās ražošanas izveide”; Projekta Nr.: 1.2.1.4/16/A/021; Projekta ieviešanas sākuma datums: 18.04.2017; Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši (2017.g.-2019.g.).

Projekta "Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas iekārtu un to sastāvdaļu eksperimentālās ražošanas izveide" mērķis uzņēmumā uzsākt jaunu, globāli inovatīvu, zinātņietilpīgu augsto tehnoloģiju produkcijas veidu ražošanu. Projekta ieviešanas rezultātā AS HansaMatrix izveidos pilot ražošanas tehnoloģijas augstākas komplicētības optisko produktu ražosanai, kas papildus elektroniskajām shēmām, ietvers arī  precīzu mehānisku un optisku plastmasu detaļu ražošanu.

EU

 

All News

Contacts

Sales and New Business

Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0003
E-mail: sales@hansamatrix.com

USA enquiries send to e-mail:

salesUSA@hansamatrix.com

Riga product engineering site

HansaMatrix Innovation, SIA
Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6755 0500
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com

Pārogre manufacturing plant

HansaMatrix AS
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
Fax: +371 6362 0901
E-mail: info@hansamatrix.com