HansaMatrix receives R&D grant funding


Jun 01 2016

HansaMatrix AS and its R&D unit - HansaMatrix Innovation SIA in cooperation with LightSpace Technologies, SIA have started R&D project - Real time volumetric 3D imaging technology development. Project No.: 1.2.1.1/16/A/002 sponsored by European Regional Development Funds.

1505

NAP

Sadarbībā ar LightSpace Technologies, HansaMatrix un HansaMatrix Innovation uzsācis Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pētniecības projekta realizāciju.
Pētniecības projekta nosaukums:  Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumi
Projekta Nr.: 1.2.1.1/16/A/002

Pētniecības projektā ir paredzēts veikt reāla laika volumetrisko trīsdimensionālo attēlu veidošanas tehnoloģijas uzlabošanu ar mērķi to komercializēt – tehnoloģiju padarīt pieejamāku un lietojamāku dažādās nozarēs. Mērķis tiks sasniegts, pirmkārt, samazinot volumetriskā displeja fiziskos izmērus, tādā veidā palielinot šīs tehnoloģijas fiziskās pielietošanas variantu klāstu un, otrkārt, nodrošinot dažādu volumetrisko datu avotu attēlošanu lietotājam ērti uztveramā veidā.

All News

Contacts

Management Headquarters

HansaMatrix, AS
Ziedleju iela 1, Marupe
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0002
E-mail: info@hansamatrix.com

Marupe engineering site

HansaMatrix Innovation, SIA
Ziedleju iela 1, Marupe
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6755 0500
E-mail: info@hansamatrix.com

Parogre manufacturing plant

HansaMatrix Parogre, SIA
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
E-mail: info@hansamatrix.com