HansaMatrix receives plastic part production equip


Dec 28 2018

Project 1.2.1.4/16/A/021 “Experimental production line set up for fabrication of volumetric three-dimensional image display hardware and components to them”

During December of 2018th AS HansaMatrix has received first equipment within project “Experimental production line set up for fabrication of volumetric three-dimensional image display hardware and components to them” based on the signed contract with Central Finance and Contracting Agency of the Republic of Latvia on 18th April of 2017 (project No 1.2.1.4/16/A/021).

Two sets of plastic part production equipment (including all peripherals) and x-ray equipment for electronic production quality automated control have been received and installation, adjustment, and testing of the equipment are currently underway.

Equipment will be used for new, global innovative, science-intensive high technology production. New production line implements a pilot manufacturing process where besides electronic circuit manufacturing will be available technologies for fabrication of high precision engineering and optical grade plastic parts.

Project total investment amount is 2.899 million EUR. EU and Latvian government grant amount is 1.015 million EUR. The rest of the project will be financed from the company's own and bank loan resources.

ERAF logo

AS “HansaMatrix” saņem pirmās iekārtas projekta “Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas iekārtu un to sastāvdaļu eksperimentālās ražošanas izveide” ietvaros.

AS “HansaMatrix” šā gada decembrī piegādātas pirmās iekārtas projekta “Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas iekārtu un to sastāvdaļu eksperimentālās ražošanas izveide” ietvaros, par ko parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2017. gada 18. aprīlī (projekts nr. 1.2.1.4/16/A/021). Saņemtas divas plastmasas spiedliešanas iekārtas ar visu nepieciešamo papildaprīkojumu un rentgena iekārta, elektronikas produktu kvalitātes kontrolei. Šobrīd notiek darbi iekārtu uzstādīšanai, ieregulēšanai un testēšanas uzsākšanai.

Projekta ietvaros iegādātās iekārtas tiks izmantotas jaunu, globāli inovatīvu, zinātņietilpīgu augsto tehnoloģiju produkcijas veidu ražošanai. Projekta ieviešanas rezultātā AS “HansaMatrix” izveidos pilot ražošanas tehnoloģijas augstākas komplicētības optisko produktu ražošanai, kas papildus elektroniskajām shēmām, ietvers arī precīzu mehānisku un optisku plastmasu detaļu ražošanu.

Kopējās plānotās projekta realizācijas izmaksas ir 2,899 miljoni EUR. Eiropas Savienības fondu finansējums sasniegs 1,015 miljonus EUR. Pārējo finansējumu nodrošinās projekta iesniedzējs un piesaistītie kredītu līdzekļi.

Hansamatrix receives equipment

 X-ray equipment

 

Plastic production equipment

More

Contacts

Sales and New Business

Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0003
E-mail: sales@hansamatrix.com

USA enquiries send to e-mail:

salesUSA@hansamatrix.com

Riga product engineering site

HansaMatrix Innovation, SIA
Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6755 0500
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com

Pārogre manufacturing plant

HansaMatrix AS
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
Fax: +371 6362 0901
E-mail: info@hansamatrix.com