HansaMatrix develops multi-plane anti-aliasing algorithm


Sep 29 2017

 

HansaMatrix and its R&D unit - HansaMatrix Innovation in cooperation with LightSpace Technologies and EuroLCDs have made substantial progress in R&D project - Real time volumetric 3D imaging technology development. Project sponsored by European Regional Development Funds.

 

NAP

HansaMatrix sadarbībā ar LightSpace Technologies, EuroLCDs un HansaMatrix Innovation turpina darbību programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pētniecības projekta nr. 1.2.1.1/16/A/002 “Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumi” realizāciju.

2017. gada 3. ceturksnī tika strādāts pie vairākām aktivitātēm: turpināta projekta 2. aktivitātes “Kompaktas projekcijas sistēmas paraugu izgatavošana” īstenošana; turpināti pētījumi projekta 3. aktivitātē “Dažādu daudzplakņu ekrānu ietekme uz volumetriskā attēla kvalitāti” un projekta 5. aktivitātē “Volumetrisko attēlu apstrādes metožu, funkciju un algoritmu pētījumi”. Šajā ceturksnī galvenie rezultāti ir sasniegti projekta 5. aktivitātē – izmantojot NVIDIA CUDA tehnoloģiju tika izstrādāti un pārbaudīti dažādi daudzplakņu attēla sapludināšanas algoritmi un tika izveidots algoritms, kas ļauj iegūt labi, no plaša leņķa, apskatāmu telpisku scēnu nezaudējot ieejas datu saturu.

All News

Contacts

Management Headquarters

HansaMatrix, AS
Ziedleju iela 1, Marupe
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0002
E-mail: info@hansamatrix.com

Marupe engineering site

HansaMatrix Innovation, SIA
Ziedleju iela 1, Marupe
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6755 0500
E-mail: info@hansamatrix.com

Parogre manufacturing plant

HansaMatrix Parogre, SIA
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
E-mail: info@hansamatrix.com