HansaMatrix receives R&D grant funding


Apr 02 2017

HansaMatrix AS and its R&D unit - HansaMatrix Innovation SIA in cooperation with LightSpace Technologies, SIA have made substantial progres in  R&D project - Real time volumetric 3D imaging technology development. Project sponsored by Eurpean Regional Development Funds.

HansaMatrix has developed free form projection optic system that allows to reduce size of projection system by 40%.

1505

NAP

Sadarbībā ar LightSpace Technologies, HansaMatrix un HansaMatrix Innovation turpina Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pētniecības projekta realizāciju.

HansaMatrix, AS sadarbībā ar Hansamatrix Innovation SIA un Lightspace Technologies, SIA veiksmīgi turpina Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 realizāciju.

Laika posmā no projekta sākuma līdz 2017. pirmajam ceturksnim tika īstenota aktivitāte, kuras ietvaros tika izpētīti jauni un unikāli risinājumi kompaktas projekcijas sistēmas izveidošanai, lietošanai ar telpisko gaismas modulatoru un cietvielu gaismas avotiem. Lietojot izstrādātos brīvas formas un asimetriskos optiskos elementus, jaunais risinājums ļauj izveidot projekcijas iekārtu dziļam un telpiskam ekrānam par vairāk kā 40% mazākā tilpumā, salīdzinot ar šobrīd nozarē lietotajām projekcijas sistēmām.

All News

Contacts

Sales and New Business

Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0003
E-mail: sales@hansamatrix.com

USA enquiries send to e-mail:

salesUSA@hansamatrix.com

Riga product engineering site

HansaMatrix Innovation, SIA
Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6755 0500
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com

Pārogre manufacturing plant

HansaMatrix AS
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
Fax: +371 6362 0901
E-mail: info@hansamatrix.com