HMX launches laser projection system R&D project


Apr 01 2019

 

 

Project 1.1.1.1/18/A/179 “Development of a compact, high-brightness laser image projection system for application in volumetric 3D displays”

Hansamatrix Innovation SIA has signed a contract with Central Finance and Contracting Agency of the Republic of Latvia (CFLA) for project 1.1.1.1/18/A/179. The project shall be carried out in cooperation with a partner Lightspace Technologies SIA and University of Latvia.

The main objective of the proposed project is to investigate and develop a high-brightness, high refresh-rate image projection system in a compact footprint with the primary field of application in volumetric 3D display systems. It is expected, that the actions of the proposed project will result in a functional design of the image projection system allowing to increase the image brightness and consequently the contrast of volumetric 3D displays.

The actions of the proposed project are oriented towards development and strengthening of a knowledge-base in key-technological fields which include micro-electronics. An image projection design with a previously unavailable set of characteristics will be researched and developed, contributing to the Hansamatrix Innovation portfolio of advanced products with high added value. Moreover, the proposed project will promote development of human capital in fields of high-tech electronics and optomechanical engineering by offering individual growth to young researchers and engineers tackling the problems of the proposed project, thus adding to the already existing extensive knowledge-base of Hansamatrix Innovation and LightSpace Technologies.

 The foreseen duration of the proposed project is 24 months, starting on April 1st, 2019. The total planned cost of the project is 816880.00 EUR, consisting of 553000.00 EUR (67.7%) public ERDF funding and 237000.00 EUR (29%) private funding.

 

Projekts 1.1.1.1/18/A/179 “Kompaktas augsta spožuma lāzeru attēlprojekcijas sistēmas izveide pielietojumiem volumetriska tipa 3D displeju sistēmās”

Hansamatrix Innovation SIA ir parakstījusi līgumu ar Centrālo Finanšu un Līgumu Aģentūru (CFLA) par projekta 1.1.1.1/18/A/179 īstenošanu. Projekta īstenošanā sadarbosies divi uzņēmumi - „Hansamatrix Innovation” un „LightSpace Technologies” - un pētniecības organizācija Latvijas Universitātes (Optometrijas nodaļa).

Projekta galvenais mērķis ir izpētīt un izstrādāt augsta spožuma un augsta attēlu atjaunošanas ātruma projekcijas sistēmu kompaktā izmērā ar galveno pielietojumu volumetriska tipa 3D displeju sistēmās. Projekta darbību rezultātā tiks radīta funkcionāla attēlprojekcijas sistēma, kas ļaus paaugstināt attēla spožumu un rezultātā volumetriska 3D displeja kontrastu.

Projekta gaitā tiks izpētīta un attīstīta attēlu projekcijas tehnoloģijas izveide ar šobrīd nepieejamu parametru kopumu, dodot ieguldījumu „Hansamatrix Innovation” jaunieviesto produktu ar augstu pievienoto vērtību klāstā. Turklāt ierosinātais projekts veicinās cilvēkkapitāla attīstību augsto tehnoloģiju elektronikas un optiskās mehānikas inženierzinību jomās, piedāvājot individuālu izaugsmi jaunajiem zinātniekiem un inženieriem, kas risina ierosinātā projekta problēmas, tādējādi papildinot jau esošo plašo „Hansamatrix Innovation” un „LightSpace Technologies” zināšanu bāzi.

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši (uzsākšana 2019. gada 1. aprīlī). Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 830530,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 553000,00 EUR (66,6%) un privātais finansējums 237000,00 (28,5%).

More

Contacts

Sales and New Business

Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0003
E-mail: sales@hansamatrix.com

USA enquiries send to e-mail:

salesUSA@hansamatrix.com

Riga product engineering site

HansaMatrix Innovation, SIA
Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6755 0500
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com

Pārogre manufacturing plant

HansaMatrix AS
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
Fax: +371 6362 0901
E-mail: info@hansamatrix.com