HansaMatrix makes progress in 3D imaging project


Jun 30 2017

 

HansaMatrix and its R&D unit - HansaMatrix Innovation in cooperation with LightSpace Technologies and EuroLCDs have made substantial progress in R&D project - Real time volumetric 3D imaging technology development. Project sponsored by European Regional Development Funds.

 

NAP

HansaMatrix sadarbībā ar LightSpace Technologies, EuroLCDs un HansaMatrix Innovation turpina darbību programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pētniecības projekta nr. 1.2.1.1/16/A/002 “Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumi” realizāciju.

2017. gada 2. ceturksnī tika strādāts pie vairākām aktivitātēm: uzsākta projekta 2. aktivitātes “Kompaktas projekcijas sistēmas paraugu izgatavošana” īstenošana; turpināti pētījumi projekta 3. aktivitātē “Dažādu daudzplakņu ekrānu ietekme uz volumetriskā attēla kvalitāti” un projekta 5. aktivitātē “Volumetrisko attēlu apstrādes metožu, funkciju un algoritmu pētījumi”. Šajā ceturksnī galvenie rezultāti ir sasniegti projekta 3. aktivitātē – tika veikti dažādu konfigurāciju daudzplakņu ekrānu detalizēti pētījumi.

All News

Contacts

Sales and New Business

Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6780 0003
E-mail: sales@hansamatrix.com

USA enquiries send to e-mail:

salesUSA@hansamatrix.com

Riga product engineering site

HansaMatrix Innovation, SIA
Ziedleju iela 1, Mārupe,
LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6755 0500
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com

Pārogre manufacturing plant

HansaMatrix AS
Akmenu iela 72, Ogre
LV-5001, LATVIA
Phone: +371 6504 9088
Fax: +371 6504 9087
E-mail: info@hansamatrix.com


Ventspils manufacturing plant

HansaMatrix Ventspils, SIA
VATP-1, Ventspils
LV-3602, LATVIA
Phone: +371 6362 0900
Fax: +371 6362 0901
E-mail: info@hansamatrix.com